พลังขับเคลื่อน Open Cloud ระดับองค์กรจาก Red hat

Home / Enterprise Linux / พลังขับเคลื่อน Open Cloud ระดับองค์กรจาก Red hat

พลังขับเคลื่อน Open Cloud ระดับองค์กรจาก Red hat

OpenCloud-By-Redhat

Red Hat ผู้ให้บริการ Solution Open-source ระดับโลก เกิดความคิดว่าองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ได้ให้ความสนใจในเทคโนโลยี Open-source มากยิ่งขึ้น ในเดียวกันองค์ความรู้ตลอดจนทักษะก็ยังอยู่ในวงจำกัด ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาเน้นเสริมศักยภาพพันธมิตร ด้วยการขยายขั้นตอนให้บริการรวมทั้ง อบรมด้านเทคนิค, ให้คำปรึกษา เป็นต้น

Red Hat ได้แต่งตั้งพันธมิตรทางด้านการอบรมอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย คือ บริษัท Vnohow จำกัด รวมทั้งเปิดตัวระบบเครือข่ายอบรมออนไลน์สำหรับพันธมิตรทั่วโลก สำหรับ Vnohow คือ พันธมิตรด้านการอบรมของ Red Hat ในประเทศไทย เช่น Red Hat Certified System Administrator, Red Hat Enterprise Virtualization, OpenStack เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าองค์กรที่ใช้ Open-source อยู่แล้ว รวมทั้งพันธมิตรอื่นๆ ที่สนใจเพิ่มทักษะและยกระดับการทำงานของตัวเอง รวมถึงเพิ่มคุณภาพในการบริการ ซึ่งเมื่อจบขั้นตอนเรียนรู้ก็ให้การรับรองกับผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย

OPEN คือ โปรแกรมที่เปิดให้เฉพาะเครือข่ายของ Red Hat ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่าย บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถเข้าคลังข้อมูลได้ตลอดเวลา จากทุกแห่งหนใน โดยมี 3 หลักสูตร ได้แก่…

  • Red Hat Sales Specialist Partner Accreditation
  • Red Hat Sales Engineer Accreditation
  • Red Hat Delivery Partner Accreditation

นอกจากนี้ OPEN ยังมีประโยชน์ในเรื่องการทำให้พันธมิตรสามารถรับชมวิธีสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนฝึกวิธีสาธิตผ่านออนไลน์อีกด้วย และยังมีส่วนที่เป็นห้องสมุดออนไลน์อันแน่นไปด้วยคลังความรู้ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้พันธมิตรทั้งหลายสามารถเข้าใช้งานข้อมูลเดียวกับผู้เชี่ยวชาญของ Red Hat ได้ โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานจวบไปจนถึงเทคโนโลยี Solution ขั้นสูง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรต่างๆ ตลอดจนพันธมิตรของ Red Hat มีความเข้าใจและเข้าถึง Open-source มากขึ้น ด้วยความเป็น Enterprise Software Infrastructure ทางบริษัทเลยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ 2 ส่วน ได้แก่ ความเติบโตของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่ใช้ Open-source เช่น การเงิน – ธนาคาร, โทรคมนาคม, ภาครัฐ เป็นต้น ร่วมด้วยช่องทางจัดจำหน่ายที่มีคุณภาพในประเทศไทย เพื่อผลักดัน Open-source ให้ใช้งานกับระบบ Cloud อันขับเคลื่อนโดย OpenStack ให้มากขึ้น

Red Hat มองว่า จุดเด่นของ Cloud คือ ความเป็น Open Standard ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สำหรับ OpenStack เองก็เป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ซึ่ง Red Hat เป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพร้อมทั้งใช้งาน OpenStack ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก

Red Hat ได้รับความเชื่อใจจากองค์กรชั้นนำ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้ง Red Hat JBoss Enterprise Application และ Red Hat Enterprise Linux ก็ได้รับการยอมรับจนถึงขนาดถูกนำไปใช้งานในองค์กร เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, True Corporation และธนาคารกรุงศรีฯ เป็นต้น จัดเป็นความคืบหน้าที่แสดงถึงผลอันดีงาม

 

http://pop448d550d.iwopop.com/