เปิดตัว Red Hat Enterprise Linux 7 สิ่งใหม่ระบบปฏิบัติที่ดีใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

Home / Enterprise Linux / เปิดตัว Red Hat Enterprise Linux 7 สิ่งใหม่ระบบปฏิบัติที่ดีใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

เปิดตัว Red Hat Enterprise Linux 7 สิ่งใหม่ระบบปฏิบัติที่ดีใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

Red Hat Enterprise Linux 7

Red Hat inc. ผู้ให้บริการ Solution Open source ชั้นนำของโลก เปิดตัว Red Hat Enterprise Linux 7 โดย Red Hat Enterprise Linux 7 จัดเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญต่อบริษัท เพราะมันไม่ได้แค่เพียงช่วยวางรากฐานในระบบ Hybrid cloud แบบเปิด รวมทั้งให้บริการในโครงสร้างพื้นฐานแบบหลอมรวมเท่านั้น แต่มันยังช่วยผลักดันระบบปฏิบัติการ จากตำแหน่งในปัจจุบันไปยังแพลตฟอร์มที่ใช้งานทั่วไปอีกด้วย โดย Red Hat Enterprise Linux 7 ได้รับการออกแบบมา เพื่อตอบสนองความต้องการอันทันสมัยรวมทั้งความต้องการระบบไอทีในอนาคต จากการขับเคลื่อนระบบไอทีที่มีอยู่มากมายภายในองค์กร เริ่มตั้งแต่แอพพลิเคชั่นไปจนถึงบริการระบบ Cloud

เริ่มตั้งแต่การวางจำหน่ายเมื่อกว่าสิบปีก่อน จนถึงปัจจุบันนี้ Red Hat Enterprise Linux ได้กลายเป็นแพลตฟอร์ม Linux ระดับชั้นนำของโลกเพื่อนำไปใช้ในองค์กร รวมทั้งได้มีการสร้างมาตรฐาน ทั้งทางด้านประสิทธิภาพ , ความสามารถ รวมทั้งความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน Red Hat Enterprise Linux เป็นผู้นำด้านข้อมูลขององค์กรและระบบ Cloud มากกว่า 90% ของบริษัทในปี 2013

ทั้งนี้ได้มีการผนวกรวมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เข้ากับเครื่องเสมือนจริง Infrastructure-as-a-Service (IaaS) และ Platform-as-a-Service (PaaS) เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลอันทรงประสิทธิภาพ เป็นการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอบโจทย์ข้อเท็จจริง ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างระบบไอที กับองค์กรสมัยใหม่ โดย Red Hat Enterprise Linux 7 นำเสนอพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ลูกค้าสามารถสร้างความความเป็นกลางของความต้องการสมัยใหม่ และการได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการประมวลผล เช่น Linux , Containers , Big Data ซึ่งอยู่ในทั้งระบบปกติ , เครื่องเสมือนจริง และระบบ Cloud

ระบบไอทีขององค์กรทั้งหลายไม่ได้หยุดนิ่ง เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีนวัตกรรมใหม่ๆ ถือกำเนิดขึ้นเกือบทุกวัน ช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น พร้อมช่วยตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่ง Red Hat Enterprise Linux 7 มอบประโยชน์ให้ลูกค้าเกิดความคล่องตัว รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ โดยตรง แต่ไม่เพิ่มความซับซ้อนให้เกิดความยุ่งยากเข้าไปอีก จากการส่งมอบแอพพลิเคชั่นใหม่อย่างรวดเร็ว โดยมีความปลอดภัย มีน้ำหนักเบา ตลอดจนการปรับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ Big Data ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยคุณสมบัติสำคัญของ Red Hat Enterprise Linux 7 คือ การตอบสนองความระบบไอทีแห่งอนาคตรวมถึง การปรับปรุงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น, การปรับปรุงระบบไฟล์ รวมถึง XFS ที่เป็นระบบไฟล์เริ่มต้น โดยปรับขนาดเป็น 500 TB

สร้างความน่าเชื่อถือข้ามแพลทฟอร์ม เพื่อเปิดการใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ Microsoft Active Directory ในโดเมน Microsoft Windows กับ Red Hat Enterprise Linux จึงทำให้ทำงานร่วมกันได้ในแวดล้อมอันหลากหลายในศูนย์ข้อมูล