Huawei จับมือ Red Hat เปิดตัว Solution Cloud ระดับองค์กรบน OpenStack

Home / Enterprise Linux / Huawei จับมือ Red Hat เปิดตัว Solution Cloud ระดับองค์กรบน OpenStack

Huawei จับมือ Red Hat เปิดตัว Solution Cloud ระดับองค์กรบน OpenStack

Huawei

Huawei กับ Red Hat ผู้นำด้าน Solution Open Source ออกมาประกาศจับมือกัน ในงานเปิดให้บริการ Cloud บน OpenStack สำหรับจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้ง Huawei และ Red Hat ต่างก็มีความมุ่งมั่นให้เกิดการใช้งาน ระหว่าง OpenStack กับ Network Function Virtualization เพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อสารเกิดความรวดเร็วทันสมัยยิ่งขึ้น

งานวิจัยที่มีชื่อว่า 2014 SDN and NFV Strategies พบว่าจำนวนถึง 93% ของผู้ให้บริการด้านสื่อสารทางไกล คาดว่าจะใช้ NFV เป็นแนวทางซึ่งช่วยให้เกิดการสร้างรวมทั้งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโทรคมนาคม สำหรับ OpenStack จัดเป็นทางเลือกใหม่ ซึ่งให้บริการกับ NFV ด้วยเหตุนี้ทั้งทาง Huawei และ Red Hat จึงจับมือกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ Solution Cloud ระดับองค์กรบน OpenStack แก่ผู้ให้บริการทางด้านสื่อสารต่างๆ

Huawei กับ Red Hat มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ทั้งในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม บวกกับชั่วโมงบินในการทำงานกับบริษัทโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน เพื่ออำนวยให้ผู้บริการโทรคมนาคมได้ใช้ระบบ Cloud ด้วย Solution OpenStack ระดับองค์กร Huawei และ Red Hat มีแผนผสมผสานแพลตฟอร์ม Red Hat Enterprise Linux กับ FusionSphere Cloud OS เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้บริการ Cloud Solution ระบบเปิด อันเต็มไปด้วยความยืดหยุ่น พร้อมใช้งาน เป็นการสนับสนุนพัฒนาการด้าน NFV ระดับองค์กรแก่โทรคมนาคม ตลอดจนวางแผนร่วมกันเพื่อดำเนินแผนที่วางไว้ไปจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย ทั้งความร่วมมือด้านวิศวกรรม , ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกลยุทธ์เข้าสู่ตลาด เพื่อผลักดันให้ใช้งาน OpenStack กับ NFV ร่วมกัน

Huawei และ Red Hat ร่วมแรงร่วมใจรวมทั้งระดมสมองเพื่อให้เกิดการใช้งานฟีเจอร์ NFV ต่างๆ ใน OpenStack Community ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในขั้นตอนใช้งาน Cloud ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม อันเป็นรากฐานให้กับ Solution Infrastructure-as-a-Service อันสามารถปรับขนาดได้ในระดับสูง ทั้ง 2 บริษัท ช่วยให้ OpenStack Community ได้รับประโยชน์จากขั้นตอนทำงานร่วมกันอย่างกว้างขว้างมากขึ้น

สำหรับ Huawei ได้นำเสนอ Solution OpenStack ระดับองค์กรแก่ลูกค้า โดยขั้นตอนดำเนินงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือกับ Red Hat อันมุ่งเน้นไปยัง NFV ตลอดจนการพัฒนา Solution ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมระบบเปิด พร้อมเชื่อมต่อถึงกัน ในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการทางด้านโทรคมนาคม ต่างตกอยู่ภายใต้ความกดดันเพื่อวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาให้มีความทันสมัย รวมทั้งเกิดขั้นตอนนำเสนอบริการใหม่ๆ ตลอดจนเพิ่มปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสำรวจ NFV ต่างๆ จากความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมที่จะมอบบริการ Solution Cloud ซึ่งช่วยให้ผู้บริการโทรคมนาคมสามารถพัฒนาทำให้เครือข่ายของพวกเขามีความทันสมัยขึ้นมาได้ และจากการรวมตัวกันของความเป็นผู้นำของ Huawei ด้านสื่อสาร กับผู้นำด้าน OpenStack ของ Red Hat คุณภาพระดับองค์กร จะได้มีความกระจายตัวมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต

1 Comment

  • admin November 4, 2019

    ช่วงนี้ Huawei ตีตลาดไปทั่วโลกแล้วมองแล้วน่าจะไปด้วยดีด้วยเพราะมีความน่าเชื่อถือเว็บบาคาร่าของตัวบริษัทที่ไว้ใจได้มาตั้งนานแล้วยิ่งได้ร่วมมือกับ Red Hat ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากในอนาคตสำหรับทั้งสองบริษัทนี้เป็นเส้นทางธุรกิจที่ดีเลยสำหรับทั้งสองฝ่าย