Red Hat Enterprise Linux 7.1 ได้รับรองความปลอดภัยตาม Common Criteria Certification

Home / Enterprise Linux / Red Hat Enterprise Linux 7.1 ได้รับรองความปลอดภัยตาม Common Criteria Certification

Red Hat Enterprise Linux 7.1 ได้รับรองความปลอดภัยตาม Common Criteria Certification

red-hat-7-1-Safety-certification

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้งาน Red Hat Enterprise Linux 7.1 ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน Common Criteria Certification แล้ว ณ ระดับ Evaluation Assurance Level (EAL) 4+ การออกมาประกาศในครั้งนี้เป็นข่าวที่เป็นทางการแล้ว อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของโลก ที่ระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน Common Criteria แบบ Linux Container Framework Support อีกด้วย

สำหรับการผ่านมาตรฐานในครั้งนี้นั้นแสดงให้เห็นว่าระบบปฏิบัติการ Red Hat Enterprise Linux 7.1 มีทั้งความปลอดภัยตามการทดสอบ ณ ระดับ EAL4+ สำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยอย่างเข้มข้นอย่างเช่น หน่วยงานรัฐ, รวมถึงสถาบันทางการเงิน ตลอดจนองค์กรที่ทำธุรกิจทางด้านอื่นๆ นั้น สามารถนำ Red Hat Enterprise Linux 7.1 ไปใช้งานได้ด้วยความมั่นใจ จากการผ่าน Linux Container Framework Support ซึ่งหมายถึง คุณสามารถนำไปใช้ทางด้านให้ Container ได้อย่างปลอดภัยได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจาก Linux Container Framework Support แล้ว Red Hat Enterprise Linux 7.1 ก็ยังผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของระบบอันเข้มงวดเหล่านี้ด้วย

 • Advanced Management
 • Labeled Security
 • Runtime protection against programming errors
 • encompassing address space layout randomization
 • stack smashing protector strong and others
 • Packet Filter

มาตรฐาน Common Criteria Certification คืออะไร?

มันคือแนวทางปฎิบัติซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติสากลอันถูกพัฒนาขึ้น เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานของรัฐบาลเป็นหลัก ทำให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาก โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โปรไฟล์ป้องกัน และระดับความมั่นใจ

ตัวกำหนดมาตรฐานต่างๆ

 1. PP คือ ตัวกำหนดมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เพื่อผลิตภัณฑ์อันแตกต่างกัน เช่น Firewall
 2. EAL คือ ตัวกำหนดความละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเป็นตัวชี้วัดความมั่นใจของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี แบ่งเป็นระดับต่างๆ โดยเริ่มจาก EAL1 – EAL7 นับจากจุดต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด สำหรับระดับที่สูงไม่ได้หมายความว่ามีความปลอดภัยสูง หากแต่ถ้าผ่านการทดสอบอย่างละเอียดในหลากหลายรูปแบบแล้ว ยิ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีคุณภาพสูงอย่างแท้จริง
 3. EAL ยิ่งมีระดับสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งใช้เวลาทดสอบนานมากขึ้นเท่านั้น ตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายประเภท จึงเลือกแบบทดสอบในระดับ 2 – 4 สำหรับบางกรณีคุณอาจเห็นเครื่องหมาย + ต่อท้ายมาตรฐานด้วย เช่น EAL4+ แปลว่า การทดสอบมีขั้นตอนขยายเขตข่ายเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงระดับความมั่นใจอันมากกว่าการวัดระดับแบบปกติ สรุปง่ายๆ ก็คือ Common Criteria EAL ยิ่งมีระดับยิ่งสูงมากท่าไหร่ก็ยิ่งดี ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพบจุดสูงสุดที่ EAL4+

สำหรับ Red Hat Enterprise Linux 7 มีความสำคัญต่อบริษัทมาก เนื่องจากมันเป็นฐานของระบบ Hybrid cloud แบบเปิด และให้บริการในโครงสร้างพื้นฐาน หากแต่มันยังช่วยผลักดันระบบปฏิบัติการให้มีการก้าวกระโดดกว่ารุ่นเก่าๆ มากมายนัก

1 Comment

 • admin November 4, 2019

  ตั้งแต่ใช้มา Red Hat Enterprise Linux 7.1 ไม่ค่อยมีปัญหาถือว่ามีความสมดุลดีแต่มันจะอัพเดทอีกครั้งนี้จะมาตอนไหนเพราะอัพเดทบ่อยก็ไม่ค่อยดี แต่ก็เข้าใจนะว่ามันต้องมีการเว็บบาคาร่าออนไลน์อัพเดทตลอดเพื่อการแก้ให้มีความสมบูรณ์ของตัวโปรแกรม