รู้จัก Red Hat OpenShift: Solution Docker และ Kubernetes ตอบโจทย์ DevOps และ Multi-Cloud สำหรับองค์กร

Home / Enterprise Linux / รู้จัก Red Hat OpenShift: Solution Docker และ Kubernetes ตอบโจทย์ DevOps และ Multi-Cloud สำหรับองค์กร

รู้จัก Red Hat OpenShift: Solution Docker และ Kubernetes ตอบโจทย์ DevOps และ Multi-Cloud สำหรับองค์กร

สำหรับการใช้งาน Container เพื่อนำมาพัฒนา Application ต่างๆ ขององค์กรนั้นได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากเพราะมีข้อดีหลายข้อ ทั้งในเรื่องของเทคนิคกับการลงทุน ซึ่ง Red Hat ก็จัดเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้าง Container ขององค์กรรายแรกๆ ด้วย Solution Red Hat OpenShift ซึ่งได้นำเอา Docker กับ Kubernetes มาผสมผสานพร้อมปรับแต่งให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร พร้อมก้าวเข้าสู่การทำ Platform-as-a-Service ด้วยเทคโนโลยี Enterprise Container เพื่อตอบสนอง DevOps กับ Multi-Cloud

Container ช่วยประหยัดเวลาขององค์กรได้อย่างไร?

สำหรับองค์กรหลายๆ แห่ง ที่ยังไม่ได้ใช้งาน Container เพื่อพัฒนาระบบ Application ต่างๆ นั้นก็อาจจะยังมองไม่เห็นคุณประโยชน์ของการใช้งาน Container สักเท่าไหร่ โดยถ้านำมาสรุปโดยย่อแล้วสามารถแจกแจงคุณประโยชน์ได้ดังนี้…

  • ทีมพัฒนาและทดสอบ Application เข้าไปควบคุม Environment และระบบ Test ให้เหมือนกันได้ จึงทำให้ลดความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การทำ DevOps มีขั้นตอนอันชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • รองรับการออกแบบ Microservices ทำให้การพัฒนามีความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น, สามารถ Update เฉพาะส่วนโดยไม่กระทบต่อระบบอื่นๆ
  • Deploy ระบบทำได้อย่างสบายๆ ไม่ขึ้นกับ Environment เท่าไหร่ รวมถึงเพิ่มขยายระบบได้มากขึ้น อย่างรวดเร็ว ช่วยลดปริมาณทรัพยากรได้ดีกว่าใช้ Virtual Machine
  • ออกแบบระบบให้ทำงานทดแทนกันได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ Application ทั้งหมด

โดยคุณจะเห็นได้ว่าการนำ Container มาใช้งานนี้กับองค์กร จะช่วยลดภาระเรื่องการดูแลรักษาระบบรวมทั้งลด Downtime อันอาจจะเกิดขึ้นกับ Application ได้อย่างดีเยี่ยม ส่วน DevOps ก็เป็นไปได้อย่างลื่นไหล นอกจากนี้ยังช่วยให้การพัฒนา Software ต่างๆ ง่ายดายกว่าเดิมมาก การนำ Container มาผสมผสานกับองค์กรจึงเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นอย่างไม่น่าแปลกใจ

ทาง IDC ที่เป็นศูนย์เครือข่ายกลางดูแลในเรื่องของการบริการอินเทอร์เน็ตอย่างครบวงจร ได้ทำการสำรวจบรรดาองค์กรขนาดใหญ่จำนวน 9 แห่ง โดยมีพนักงาน 44,000 คน ซึ่งเลือก Red Hat Open Shift อันเป็น Solution ด้าน Container ใช้งาน จึงพบกับตัวเลขอันน่าสนใจ คือ…

  • Return on Investment ระดับใช้งาน 5 ปี อยู่ที่ 531%
  • Life Cycle เพื่อพัฒนา Application เร็วมากถึง 66%
  • พนักงานฝ่าย IT ใช้เวลาพัฒนา Application ลดลง 33%
  • ค่าใช้จ่ายระบบ IT Infrastructure เพื่อนำมาพัฒนา Application ลดลง 38%

ซึ่งจากตัวเลขทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ข้อเท็จจริงที่ว่าองค์กรสามารถมุ่งเน้นพัฒนา Application ที่มีคุณภาพออกมาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดต่ำลง ส่งผลให้เกิดการเร่งเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเต็มไปด้วยคุณภาพและผลกำไรงามๆตอบแทนมหาศาล สำหรับ Red Hat OpenShift: Docker กับ Kubernetes ก็ได้รับเสริมความสามารถเพื่อตอบโจทย์อันมากมายองค์กรโดยเฉพาะ